keskiviikko 10. maaliskuuta 2021

Ateismille ei ole perusteita


Entinen ateisti, nykyinen kristitty, LL Pekka
Reinikainen. Luterilaisen kirkon jäsen. Entinen
ev.lut.kirkon kirkolliskokousedustaja.